tev diemžēl nav uzinstalēts FLASH playeris vai ir izslēgts JavaScripts. Lai pilnvērtīgi aplūkotu šo lapu vajag abus divus.
FLASH playeri var iegūt šeit: http://www.macromedia.com/go/getflash

Oksana Ozola

Story II
Bio

Oksana OzolaVispirms jau tu pats, kamēr jauns, neesi ar sevi līdz galam mierā.
Tad ar pasauli. Un tad tas nemiers ar kaut ko - krājas, kamēr ir pietiekami, lai sāktu gribēties pausties uz āru.
Cits par to priecājas cits dabū pa kaklu, cits pats sāk ko darīt, cits no otra darbības iekrīt depresijā, cits palīdz ... ir visādi pasaulē.

Un tas, cik aktÄ«vi vai pasÄ«vi mÄ“s kustamies ar to sevi un to pasauli, ir atkarÄ«gs no visa. No manis no tevis, no mÅ«su satura un formas, citreiz no pārāk astoņiem no rÄ«ta vai no pirktām un nesāktām lasÄ«t, grāmatām, no sagadÄ«šanās, no labām brokastÄ«m, no steigas, no internetrādio, no visādiem pÄ« er, no slinkuma, no pavasara, a citreiz no Ä«stās vietas Ä«stajā laikā, kas arÄ« kādreiz gadās.

Un pa vidu tam visam labi ir mācÄ“t atsvešināties no kādreiz radÄ«tā. NemaisÄ«ties tam pa kājām un otrādi. Pāraugt to tik personisko – to intÄ«mo radÄ«šanas procesu.
Bet labi ir arÄ« pie ... mazas kamaniņas un galvā mūžīgs pavasaris, jo tā nemaz ar nav, ka vienmÄ“r viss skaistais top tikai caur baigajām radošajām ciešanām un mokām. Un šajā sakarā LuÄ« Rembo teica, ka darbs un neatlaidÄ«ba ir tie drošÄkie no visiem veidiem, kādos varot sasniegt to laimi. Gan jau, ka tā arÄ« ir.

1981. gadā piedzimu. Tad tas, kas ar visiem - aug, mācās.
1998-2003. RDMV ādas izstrādājumu dizainere
2003- ... LMA grafikas un glezniecības nodaļa
2004- ... BZC „Tehnoannas pagrabi”

At first, being young you are not satisfied with yourself.
Then with world. Then this lack of satisfaction with anything keeps growing while it is enough to want to come out. 
One is happy about it, another one gets it in the neck, another starts doing something himself, another falls in depression by watching somebody else doing something, another one helps... there are many kinds in the world.
And the intensity of our active or passive movement around ourselves and the world depends on everything. Depends on me, on you, on our form and content, sometimes on eight in the morning, or on books which you have bought but have never started to read, on coincidences, on good breakfast, on rush, on internet radio, on any P Rs, on laziness, on spring, but sometimes it depends on the right place and the right time what also sometimes happens.
And in the middle of everything is good to know how to grow apart from the created. Not to be in its way and vice versa. To outgrow that private, that intimate process of creation.
But it is good being around... small sleigh and never ending spring in mind, because it is not always like all the beautiful things come through the major pains and woes. And, in this sense, Louis Rambo has said that work and persistence are the most safest of ways how to reach the happiness. I guess it could be so.

I was born in 1981. Then growing, learning – as everyone else.
1998 – 2003 Riga Secondary school of Design and Arts, leather ware designer
2003-... Art Academy of Latvia, Painting and Graphic Art Dept.
2004- ... BZC „Tehnoannas pagrabi”

oxya@one.lv