tev diemžēl nav uzinstalēts FLASH playeris vai ir izslēgts JavaScripts. Lai pilnvērtīgi aplūkotu šo lapu vajag abus divus.
FLASH playeri var iegūt šeit: http://www.macromedia.com/go/getflash

Raids Kalniņš

Bio

 

 Tie, kas nepazīst Raidu Kalniņu, nevarētu iedomāties, ka šausmu ainiņu un nekrofilo motīvu autors ir dzīvespriecīgs un labsirdīgs cilvēks, kurš parasti satiks ir gaužām labā omā un pajautāts arī labprāt pastāsta par saviem darbiem. Raids Latvijas mākslas telpā ir savrupa personība, kas izkopj komiksu, savdabīgu seriālu manierē ieturētu naratīvu formātu. Pasaulē aktuālā tendence Latvijā ieinteresējusi tikai nedaudzus māksliniekus (pieminēšu vien dažus) – Jaunā Rīgas teātra skatītājiem bijusi iespēja iepazīties ar Harija Branta virtuozajiem erotizētajiem zīmējumiem; Rīgas ielās varbūt kāds pamanījis Maijas Kurševas nesaprātīgos dīvainīšus, kuru galvās māksliniece ielikusi „lielas” domas. Raida tēli veidoti ar nervozu, jūtīgu līniju un, šķiet, ka to pārvietošana no zīmējumu lapām uz gleznām ir tikai veids, kā pateikt to pašu stāstu skaļāk un padarīt to pamanāmu ne tikai tuvāko draugu lokam. Kā zināms, mākslinieka teiktais par saviem darbiem veido tikai kādu segmentu no iespējamās darba interpretācijas.Tomēr bieži vien sarunas ar autoru ir viena no„garšīgākajām” mākslas interpretēšanas/kontekstualizēšanas procesa sastāvdaļām.

Те, кто Райдса Калниньша лично не знают, даже не представляют себе, что автор живописных ужастиков и прочей некрофильщины, на самом деле – жизнерадостный и добродушный человек – обычно пребывает в хорошем расположении духа и всегда рад рассказать о своих работах. Райдс в пространстве латвийского искусства стоит особняком, культивирует стилистику комиксов – формат повествования в своеобразной сериальной манере. Эта (широко распространенная во всем мире тенденция) в Латвии увлекла лишь немногих художников, так, например, зрители Нового рижского театра могли ознакомиться с виртуозными и эротичными работами Харийса Брантса, а на рижских улицах, кто-нибудь наверняка заметил забавных недоумков Майи Куршевой, головы которых по воле автора разбухают от «больших» мыслей. Образы, созданные Райдсом, отличаются нервной, чувствительной линией, кажется, что их перемещение с эскизных листов на холст – это лишь способ донести все ту же историю, только громче, сделать ее заметной не только для ближайшего окружения. Как известно, слова художника о собственном творчестве отражают лишь одну из возможных интерпретаций его работ. Но в случае Райдса, разговор с автором становится одним из «аппетитнейших» способов интерпретации/контекстуализации искусства.