tev diemžēl nav uzinstalēts FLASH playeris vai ir izslēgts JavaScripts. Lai pilnvērtīgi aplūkotu šo lapu vajag abus divus.
FLASH playeri var iegūt šeit: http://www.macromedia.com/go/getflash

Maija Kurševa

Monsters Mixed tecnique
Bio

Maijas Kurševas dzÄ«vesstāsts.Maya

Pagalmā labākais bija paslÄ“pes tumsā, un „kazaki- razboiņiki” jau aptvÄ“ra teritoriju lÄ«dz kaimiņu kÅ«tÄ«m. Man diezgan vÄ“lu izauga pupi, tāpÄ“c atšÄ·irÄ«bā no citām meitenÄ“m, sanāca noturÄ“ties nenoÄ·ertai diezgan ilgi. Deviņdesmitajo pa sertifikātiem nopirkām zemi. Beidzot varÄ“ju slaukt govi, kazu, vārÄ«t cÅ«kām Ä“st, maisÄ«t ar lāpstu betonu mājas pamatiem, mest no spaiņa minerālmÄ“slus uz cukurbietÄ“m un sÄ“dÄ“t vagā. Jesss! Nez kāpÄ“c mÅ«su lopi bija izauguši par riktÄ«gām ciema slotām un nācās viņus bieži meklÄ“t pa visu pagastu. No seriāla „Prosta Marija” neko daudz nedzirdÄ“ju. Bija jātur rokas uz uzpampušajām ausÄ«m, lai vecāki neredz Jelgavas tirgÅ« pirktos auskarus „zvaigznÄ«tes”. Tos divus kilometrus no skolas uz mājām ar draudzeni vilkāmies pusdienu, pielÄ«dzinot grāvjos zāli un rijot saldo baltmaizi. Ja sapņos redzu kādu no vidusskolas klasesbiedriem, tie biežāk ir murgi, kuros man klājas diezgan bÄ“dÄ«gi. Esmu mācÄ«jusies astoņās skolās. Ceturtā ir Lielplatones pamatskola. Piektā- Jelgavas internātskola bÄ“rniem ar pasÅ«dÄ«gu skeletu. Bet, nu nekas, vairāk par gadu tur nenoturÄ“ja. Amatniekos iemācÄ«jos amatu un vÄ“l citas lietas. Tagad AkadÄ“mija un Andrejsala.

Жизнеописание Майи Куршевой

Во дворе самое прикольное было – прятаться в темноте, а «ÐºÐ°Ð·Ð°ÐºÐ¸-разбойники» открывали территорию до самого соседского хлева. Сиськи у меня выросли довольно поздно, поэтому мне удавалось дольше оставаться не пойманной – не в пример другим девчонкам. Ð’ девяностые купили за сертификаты землю. Наконец-то, я могла доить корову и козу, готовить свиньям хряпу, лопатой мешать бетон для фундамента, разбрасывать минеральные удобрения на свекольных полях и торчать на грядках. О, е! Фиг знает, почему, но весь наш скот отличался склонностью к бродяжничеству – довольно много времени провела в его поисках по всей округе. Сериал «ÐŸÑ€Ð¾ÑÑ‚о Мария» смотрела, считай, без звука – приходилось закрывать руками опухшие уши, чтобы родители не увидели купленные на елгавском рынке сережки-звездочки. Два километра, которые отделяли дом от школы, мы с подружкой проделывали за полдня – топали себе, приминая траву в придорожной канаве и жуя сладкую булку. Если во сне доводилось видеть одноклассников, то это обычно были кошмары, в которых мне приходилось очень несладко. Я успела поучиться в восьми школах. Четвертой была Лиелплатонская основная школа, а пятой – Елгавская школа-интернат для детей, у которых хреново со скелетом. Ну, да ладно – дольше года меня там не держали... Ð’ ремесленном научилась ремеслу и еще кое-чему. Сейчас – в Академии и на Андреевском острове.

Hide and seek in the darkness was the best about the yard, and „kazaki – razboiniki” already contained territory to the neighbourhood cattle-sheds. My tits grew rather late so unlike other girls I went around uncaught for quite a long time. In nineties we bought land for vouchers. Finally I could milk cow and goat, cook for pigs, stir the concrete for the foundation of our house, throw mineral fertilizers on sugar-beets and sit in a ridge. Yessss! Dunno why but our cattle were really keen on walking around the neighbourhood and I had to go and look for them all over the parish. Didn’t hear much of soap opera „Prosta Maria” . I had to cover the swelling ears with hands to hide the earrings – stars (bought in Jelgava market) from parents.  Those two kilometres home from school took half a day of me and my friend – we were evening grass in ditches and gulping the sweet white bread. If I sometimes see my ex class-mates from Secondary school, those are rather nightmares, where I’m doing quite pitifully. I have changed in eight schools. Fourth of them was Lielplatone Elementary School. Fifth – Jelgava boarding school for kids with shitty skeleton. But it is nothing – they didn’t keep me for longer than a year. At Traders I learned trade and other things. Now – Academy and Andrejsala.